Header
 
 
Geachte heer/mevrouw,

Het is inmiddels officieel zomer en de natuur is in volle bloei. Zo ook in de prachtige omgeving van het project Haarzicht. Maar ook de ontwikkeling van Haarzicht zelf is in volle bloei. Hoewel er op de locatie van Haarzicht voorlopig nog geen bouwactiviteiten zullen plaatsvinden, vinden er op de achtergrond wel veel activiteiten plaats om tot een mooie en duurzame woonwijk te komen. In deze nieuwsbrief geven wij u wat informatie over de totstandkoming van het project Haarzicht en de huidige stand van zaken.

Kasteel de Haar - Haarzicht

Wie werken er aan Haarzicht
Om Haarzicht werkelijk van de grond te krijgen werken tientallen mensen van diverse adviesbureaus, de gemeente en Groep Haarzicht aan de plannen. Zo heeft stedenbouwkundige Luc Bos en zijn medewerkers het stedenbouwkundig plan opgesteld. Sweco stelt het bestemmingsplan op en heeft diverse onderzoeken verricht. En de landschapsarchitect, Lodewijk Baljon en zijn medewerkers, werken de plannen voor de openbare ruimte uit, zoals de wegen, het groen, het water, de speelplekken, etc. Bureau Tauw zorgt voor de vertaling naar de uitvoering in plannen, vergunningaanvragen en het aanbesteden van alle werkzaamheden van bouw- en woonrijp maken. Daarnaast zijn drie architectenbureaus (LSWA, Van Manen en Hans Been) geselecteerd voor het maken van de woningontwerpen. Fundament All Media verzorgt samen met de verkoopmanager van Groep Haarzicht de website en alle (gebieds)communicatie die de komende tijd steeds meer zal toenemen naarmate we steeds dichter bij de start verkoop van de woningen komen. Daarnaast zijn er diverse mensen van de Groep Haarzicht en van de Gemeente Utrecht dagelijks in de weer met het voorbereiden, coördineren en toetsen van de plannen voor Haarzicht. Hou de website in de gaten voor de uitgebreide verhalen die daar zullen verschijnen over de betrokken partijen! Over een paar dagen kunt u er het verhaal lezen van Michael van den Brink van Bunnik Projecten.

Michael van den Brink

Inspraak concept stedenbouwkundig plan Haarzicht
Het stedenbouwkundig plan voor Haarzicht is inmiddels in concept gereed en op 14 juni jl. door het College van B&W vrijgegeven voor inspraak. Vanaf 24 juni tot 26 augustus 2016 is het concept stedenbouwkundig plan ter inzage gelegd. Het concept stedenbouwkundig plan Haarzicht is in te zien op het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, 5de etage. Open van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur, donderdag tot 20.00 uur. Ook is het plan te downloaden op de site www.utrecht.nl/haarzicht.

Informatieavond 7 juli
Op donderdag 7 juli a.s.is er vanaf 19.30 tot 21.00 uur, een informatieavond over het concept stedenbouwkundig plan Haarzicht in het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern (Dorpsplein 1, Vleuten). Op deze avond is er een doorlopende digitale presentatie van het concept Stedenbouwkundig plan Haarzicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. Voor de beantwoording van uw vragen zijn medewerkers van verschillende vakgebieden aanwezig. Deze informatieavond staat geheel in het teken van de inspraak voor het stedenbouwkundig plan en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het verkrijgen van informatie over de verkoop of verhuur van de woningen die gebouwd gaan worden.

Inloopavond 7 juli 2016

Planning
Nu het concept stedenbouwkundig plan ter visie is gelegd worden de contouren van het verdere planproces duidelijker. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het bouwrijp maken in volle gang. Het stedenbouwkundigplan wordt in oktober 2016 vastgesteld en naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het bouwrijp maken (ontwerpen, aanbesteden) in volle gang. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld wil de Groep Haarzicht starten met het bouwrijp maken van (delen van) Haarzicht. Ondertussen zullen in het 1e kwartaal van 2017 de eerste woningen en eventuele vrije kavels in de verkoop gaan. Uiteindelijk verwachten wij na de zomer van 2017 met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten. In eerste instantie zal worden gestart aan de oostkant tegen de bestaande woningen aan de Schoolstraat en Multatulistraat. De bouw van de school zal eveneens in die periode starten.

Op de hoogte blijven?
Na de zomer komen wij weer bij u terug met een nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken over het project Haarzicht. Bent u al bekend met onze facebookpagina: www.facebook.com/Haarzicht? Hierop houden wij u tussentijds ook op de hoogte met leuke nieuws items over Haarzicht.

Wij wensen u nu alvast een fijne en zonnige vakantie toe.
 
 
Met vriendelijke groet,

AM
 
Angelique Hensen  

Angelique Hensen
Verkoopmanager

Telefoonnummer030 6097272
E-mailadresmail mij
Bezoek website

 
Het kan gewoon
 
Bewust nieuwbouw
 
 
 

Ptolemaeuslaan 80, Utrecht
Postbus 4052, 3502 HB, Utrecht
T +31 30 6097222

AM BV