Nieuwsbrief december 2017 | Klik hier voor de webversie.
Header
 
 
Geachte heer/mevrouw,

In deze nieuwsbrief geven wij u een update van het project Haarzicht en de huidige stand van zaken met betrekking tot de planning.

Wat is de stand van Haarzicht nu?
In onze vorige nieuwsbrief van september jl. hebben wij u geïnformeerd dat het bestemmingsplan en het exploitatieplan vanaf 29 september tot en met 9 november ter visie zou worden gelegd. Helaas is er vertraging opgelopen vanuit de gemeente waardoor de termijn voor de ter visie legging is verlengt naar 27 november jl. Inmiddels is de ter visie termijn verstreken en kunnen wij u melden dat er enkele zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen worden momenteel behandeld.

Wij sturen aan op een vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan op 8 maart 2018. Afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure is het bestemmingsplan na 6 weken onherroepelijk mits er geen beroep wordt aangetekend. Anders wordt de procedure verlengt met ca. 6 maanden.

Planning verkoop

Rijwoningen AM fase 1
Voor het eind van dit jaar zal de website voor de woningen van fase 1 (van AM) online gaan. Op deze website kunt u alvast alles te weten komen over wat nu precies een nul-op-de-meter-woning is en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een nieuwbouwhuis. Ook de online brochure is dan al beschikbaar. Hier kunt alles vinden over de rijwoningen, zoals plattegronden en interieurimpressies, maar ook het luxe afwerkingsniveau van de woningen. U kunt zich dan mooi tijdens de feestdagen alvast oriënteren op wat de woningen allemaal te bieden hebben en welke woning uw voorkeur heeft.

De website en de online brochure zullen richting start verkoop steeds worden aangevuld met extra informatie. Een voorbeeld hiervan is de woonconfigurator. De standaard indeling van de woning is slechts een basis, er is veel meer mogelijk. Realiseer straks uw woonwensen met de woningconfigurator en kies uit diverse uitbreidingsopties en indelingsvarianten. Uw huis woonklaar laten opleveren behoort ook tot de mogelijkheden.

Kijk hier hoe de woonconfigurator werkt
.
De daadwerkelijke start verkoop staat gepland voor begin volgend jaar. Uiteraard zullen wij u informeren zodra de website met het woningaanbod live staat. Daarnaast houden wij u op de hoogte over de datum dat de verkoop van start gaat en u zich daadwerkelijk kan inschrijven voor een of meerdere bouwnummers.

Twee-onder-één-kapwoningen AM fase 2
Binnenkort zal AM ook de enquête versturen met de eerste beelden en plattegronden voor de twee-onder-één-kap-woningen van fase 2. De prognose voor de start verkoop van fase 2 is nu medio 2018.

Vrije kavels
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de verkoop van de vrije kavels aan de Thematerweg en langs het Wielreveld. De kavelpaspoorten zullen worden opgesteld en de verwachting is dat deze in het 2e kwartaal van 2018 gereed zijn en de verkoop zal starten.

Bouwrijpmaken Haarzicht
De aanbesteding voor de voorbereidende werkzaamheden is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat deze werkzaamheden januari/februari 2018 uitgevoerd gaan worden. Dit is mede afhankelijk van de leverantietijden van materialen en weersomstandigheden.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld zal Groep Haarzicht de 2e fase bouwrijpwerkzaamheden gaan opstarten. Op dat moment wordt het gehele plangebied op hoogte gebracht, worden de hoofdleidingen van de nutsvoorzieningen aangebracht en worden de bouwwegen aangelegd. Dit zal fasegewijs in de loop van 2018 plaatsvinden. Zodra een fase bouwrijp is, kan er worden gestart met de bouw van de eerste woningen. Verwachting is dat dit medio 2018 zal zijn.

Onderwijs en kinderopvang in Haarzicht
De Kees Valkensteinschool voor basisonderwijs en kinderopvangorganisatie Kind & Co werken hard aan hun gezamenlijke nieuwe stek in Haarzicht. Het ontwerp voor de school, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, is recent door de Welstandscommissie positief beoordeeld. De komende maanden worden de laatste aanpassingen doorgevoerd.

Het is de bedoeling een duurzaam en energieneutraal gebouw te ontwikkelen dat mooi aansluit op de groene omgeving.Naar verwachting start de bouw van school en kinderopvang gelijktijdig met de bouw van de eerste woningen. Vanaf augustus 2019 kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 tot 13 jaar gebruikmaken van opvang en onderwijs in Haarzicht. De Kees Valkensteinschool heeft vanaf augustus 2019 twee locaties, want ook de huidige school aan Kortland in Vleuten blijft in gebruik. Belangstellende ouders zijn van harte welkom om de Kees Valkensteinschool aan Kortland te bezoeken om alvast kennis te maken met het onderwijsconcept.

Het is mogelijk uw kind nu al aan te melden (vooraanmelding) voor dagopvang 0 tot 4-jarigen en voor buitenschoolse opvang voor 4 tot 13-jarigen via planning@kmnkindenco.nl en voor de basisschool via directie@keesvalkenstein.nl.

Meer informatie via de website van de school www.keesvalkenstein.nl en via de website van Kind & Co www.kmnkindenco.nl.

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de woningontwerpen, planning en de start verkoop aan de hand van nieuwsbrieven en Facebook.
 
Facebook Bekijk de facebookpagina van Haarzicht
 
Met vriendelijke groet,

Verkoopteam Haarzicht
 
Angelique Hensen  

Angelique Hensen
Verkoopmanager

Telefoonnummer030 6097272
E-mailadresmail mij
Bezoek website

 
  AM BV en Bunnik Projecten
 
 
 

Privacy

Heeft u geen interesse meer in deze nieuwsbrief?
Klik hier om u af te melden