Begin archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek in Haarzicht is begonnen! Aan de westzijde van het plangebied werd onlangs een honderden meters lange proefsleuf gegraven. Doel was om beter zicht te krijgen op bewoningsresten uit de IJzertijd (ca. 800 v. Chr. tot 0) en de Vroege Middeleeuwen (ca. 500-800 na Chr.), zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het ontwerp van de waterberging van de nieuwe woonwijk. Het onderzoek bevestigde onze vermoedens over de archeologische rijkdom van het gebied tussen Vleuten en Haarzuilens.

De opgravingen in Haarzicht worden uitgevoerd door de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. De komende maanden zijn wij druk bezig met deze werkzaamheden. In het voorjaar van 2018 gaat er vervolgens een grote onderzoekscampagne plaatsvinden. Natuurlijk willen we u ook een blik geven in de werkzaamheden en de opgravingen. Hiervoor organiseren wij van 19 t/m 27 mei een publieksweek. Zodra het programma duidelijk is zullen we deze met u delen. Houd onze berichtgeving daarom goed in de gaten!

Deel dit artikel:
Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project