Kijk en zie hoe de historie van Haarzicht wordt blootgelegd.

Wie straks in Haarzicht woont, leeft op historische grond. Dat vermoedden we al en tijdens de opgravingen is dit bevestigd. Er zijn bewoningssporen gevonden uit de Midden- en Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.

In dit filmpje neemt Erik Graafstal u mee de bouwplaats op. Hij laat zien waar gegraven is, hoe dat gedaan werd én hij vertelt over de vondsten. Ondertussen tonen we beelden van de wijk en ziet u hoe kinderen van de Kees Valkensteinschool meehelpen met de opgravingen.

Wist u trouwens dat de school iets verhoogd komt te liggen, zodat de archeologie in de bodem bewaard kan blijven? Niet alles is namelijk opgegraven. Er zijn slechts een paar proefsleuven gemaakt die ons een kijkje gaven in het rijke verleden.

Deel dit artikel:
Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project