Informatieboekje voor omwonenden

Lange tijd hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor Haarzicht, het nieuwbouwplan waar u straks naast woont. Met het ter visie leggen van het stedenbouwkundig plan is een nieuwe stap gemaakt en komt de realisatie steeds dichterbij. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een aantal vragen oproept en dat u behoefte heeft aan meer informatie. In de Klankbordgroep hebben wij toegezegd de omwonenden te informeren en individueel te benaderen wanneer zij direct aan het projectgebied wonen.

Aan de hand van dit boekje en een persoonlijk gesprek informeren wij u over Haarzicht, de werkzaamheden, eventueel overlast, planschade en de planning. Kortom, een handig naslagwerk, waarmee wij hopen uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen bij u weg te nemen. En heeft u na het lezen van dit boekje alsnog vragen? Op pagina 30 vindt u alle contactgegevens.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project