Interview met Lodewijk Baljon

Landschapsarchitect Lodewijk Baljon over zijn aandeel in Haarzicht

"Je wilt het landschap zichtbaar maken in de wijk"

Lodewijk Baljon is directeur van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. Het bureau is verantwoordelijk voor de inrichting van Haarzicht: de straten, de klinkers, de bomen en de verlichting, maar ook de waterlopen en de situering van de parkeerplaatsen.

"Wij stellen onszelf telkens de vraag: 'Hoe is het om daar te wonen? Je goed kunnen inleven, dat is belangrijk voor een landschapsarchitect.'"

Lodewijk Baljon

Wat doet een landschapsarchitect zoal?

'Wij opereren soms op heel kleine schaal, bijvoorbeeld als we een tuin ontwerpen. Maar we zijn ook betrokken bij grootschalige projecten zoals ‘Ruimte voor de Rivier’, waarbij we samenwerken met civiel ingenieurs. Mensen denken bij het woord ‘landschap’ vooral aan groen, maar ook een stad en een woonwijk zijn in onze ogen landschappen.'

Hoe gaat u tewerk bij de inrichting van Haarzicht?

"Het vertrekpunt is beschreven in de 'Ontwikkelvisie Haarzicht', een document dat vier jaar geleden vastgesteld is door de gemeente. Ons bureau is een jaar geleden bij de nieuwe wijk betrokken geraakt. Er komt een heleboel bij kijken, omdat alles er niet alleen fraai en sfeervol uit moet zien, maar vooral ook goed moet werken. Je moet denken aan de waterhuishouding, de verkeerstechniek en de verlichting bijvoorbeeld. En natuurlijk moeten de bomen goed kunnen groeien. Daarom werken we intensief samen met stedenbouwkundigen, architecten en ingenieurs.

Maar ook de archeologie is in Haarzicht belangrijk; we willen niets verstoren en als het even kan het landschap en de geschiedenis van het landschap zichtbaar maken in de wijk."

Ook de woningen verdienen een vermelding: AM bouwt in Haarzicht ruime woningen, geplaatst op royale percelen. U kunt de artist impressions van de architecten hier bekijken. Uitgangspunt voor de woningen is dat zij duurzaam zijn. Zo komen er woningen volgens het principe ‘nul op de meter’. Dankzij zonnepanelen, warmtewisselaars en andere technieken wordt in de eigen behoefte van elektriciteit en warmte voorzien.

Welk karakter krijgt Haarzicht?

"De nieuwe wijk wordt gebouwd aan de rand van een open landschap. Wij laten ons inspireren door dat landschap en laten elementen ervan terugkomen in de wijk; sommige bewoners hebben straks een sloot in de achtertuin, anderen zullen het open landschap ervaren op de weg waarlangs je de wijk binnenkomt of verlaat. Zo zorgen we voor een verbinding tussen Haarzicht en het buitengebied."

"We creëren twee verschillende sferen: het ene deel van de wijk is 'landelijk', het andere 'dorps'. Het dorpse deel sluit direct aan op de bebouwing van Vleuten, daar staan de huizen wat dichter op elkaar. Het landelijke deel is ruimer, hoewel ze overal in het plan zullen voorkomen, zullen daar de meeste twee-onder-een-kapwoningen worden gerealiseerd. Het dorpse karakter betekent bijvoorbeeld dat de straat een plek wordt om te verblijven, meer dan een plek om auto's te parkeren. Auto’s worden zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd, maar toch willen we de loopafstand naar de woning zo kort mogelijk houden. Dat is een puzzel, een uitdaging."

Welke eigenschap is onmisbaar voor een landschapsarchitect?

"Wij stellen ons altijd de vraag: 'Wat ervaar ik als ik de deur van mijn huis uitloop?'. Landschapsarchitecten moeten zich kunnen inleven in de situatie die ontstaat als de wijk is opgeleverd en wordt bewoond, en ze moeten zich laten inspireren door de omgeving.

Verder moeten ze op veel plaatsen rondgekeken hebben, dingen gemaakt hebben. Maar het inleven is het belangrijkste, want dan kun je een wijk bouwen waarin alle details precies kloppen, waar je het gevoel krijgt: 'Ja, deze brug hoort hier.'"

Deel dit artikel:
Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project