Interview met Michael van den Brink

Projectleider Michael van den Brink van Bunnik Projekten over Haarzicht

"Hoe projectontwikkelaars, beleggers en de gemeente gezamenlijk iets moois realiseren."

De belangstellenden staan in de rij voor een woning in de nieuwe wijk Haarzicht, vlakbij Vleuten en kasteel De Haar. Nu al, terwijl het nog wel even duurt voor de verkoop officieel van start gaat. Er komt namelijk nogal wat kijken bij het ontwikkelen van zo’n wijk; er moet van alles gebeuren voor er huizen gebouwd worden. Michael van den Brink, projectleider bij Bunnik Projekten, vertelt erover.

Michael van den Brink

Welke stappen kent de projectontwikkeling?

'Het begint allemaal met het verwerven van de grond. Al in 1996 kochten verschillende partijen grond op deze locatie. Projectontwikkelaars, beleggers, maar ook de gemeente Utrecht. Dan komt de vraag op tafel: "Kunnen wij gezamenlijk een nieuwbouwproject realiseren op deze plek?". De gemeente moet bijvoorbeeld meewerken om agrarische grond een woonbestemming te geven.

Gelukkig werden alle partijen het eens, want samen kun je een veel mooier project tot stand brengen dan in je eentje.'

Wie heeft het initiatief in dat proces?

'Het kan ruwweg op twee manieren: de gemeente is eigenaar van de grond, ontwikkelt een stedenbouwkundig plan en zoekt er projectontwikkelaars bij, of de projectontwikkelaar heeft de grond in bezit en maakt een plan. In dit geval nemen wij dat voor onze rekening in samenwerking met de gemeente. Wij verzorgen het gehele traject, dat wil zeggen we maken de plannen, zorgen dat de grond bouwrijp wordt gemaakt, ontwikkelen, verkopen en bouwen de woningen en richten de openbare ruimte (o.a. de straten, groenvoorzieningen en watergangen) in en dragen deze over voor beheer aan de gemeente.

Het stedenbouwkundig plan, dat mede tot stand is gekomen in overleg met een brede klankbordgroep van belanghebbenden, ligt nu ter visie. Omwonenden en belanghebbenden kunnen gedurende zes weken kritische kanttekeningen plaatsen, zogenaamde zienswijzen indienen bij de gemeente. Deze zienswijzen worden beoordeeld en leiden eventueel tot aanpassingen. Daarna wordt het stedenbouwkundig plan vastgesteld door B&W en kan de bestemmingsplanprocedure beginnen. Zodra het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld begint de verkoop van de eerste woningen en wordt gestart met het bouwrijp maken. Als de locatie bouwrijp is, de vergunningen onherroepelijk zijn en de woningen verkocht start de bouw. Na ca. 8 maanden worden dan de eerste woningen opgeleverd.'

Ook de woningen verdienen een vermelding: AM bouwt in Haarzicht ruime woningen, geplaatst op royale percelen. U kunt de artist impressions van de architecten hier bekijken. Uitgangspunt voor de woningen is dat zij duurzaam zijn. Zo komen er woningen volgens het principe ‘nul op de meter’. Dankzij zonnepanelen, warmtewisselaars en andere technieken wordt in de eigen behoefte van elektriciteit en warmte voorzien.

Haarzicht is een ongelofelijke kans, zo’n project wil ik ieder jaar wel hebben.

Wat vindt u persoonlijk van Haarzicht?

'Haarzicht is een ongelofelijke kans, zo’n project wil ik ieder jaar wel hebben.

Kijk maar naar de druk op de woningmarkt in de Randstad, dan komt dit als geroepen. We kunnen eindelijk tegemoetkomen aan de vraag naar woningen op grotere kavels, naar een plek waar je landelijk en dorps kunt wonen, maar toch alle voorzieningen bij de hand hebt: natuurwinkels met allerlei levensmiddelen, verse groente en fruit, een school in de wijk. Vleuten, met al zijn voorzieningen, is vlakbij. Het natuur- en recreatiegebied Wielreveld op loopafstand. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de centrale ligging van Haarzicht: een paar minuten en je zit op de snelweg.'

Wat is precies uw rol bij de ontwikkeling van Haarzicht?

'Bunnik Projekten is een familiebedrijf, opgericht in 1976 door twee broers. De onderneming is relatief kleinschalig, dus ik loop met alles mee van de grondexploitatie tot de verkoop. Zeg maar dat ik een generalist ben,' zegt Michael lachend. 'Maar dat is ook een valkuil, want je moet van alles verstand hebben. Mijn sterke punt is punctualiteit, zorgen dat alle informatie goed bewaard blijft en snel toegankelijk is. Want je hebt geen idee hoeveel documenten er over en weer gaan…'

Deel dit artikel:
Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project