nieuws-bewoners

admin
16:27 | 07-10-2019

Afvalinzameling Haarzicht

Beste bewoners van Haarzicht,

In afwachting op het uitreiken van de kliko’s (papier,pbp en gft) door de gemeente Utrecht en het in gebruik nemen van de ondergrondse afvalcontainers (restafval) hebben wij vanuit de Grondbank Haarzicht vooruitlopend hierin voorzien door aan het begin van de wijk een inzamelpunt te maken. Daarin is ook de mogelijkheid gegeven om verhuisvuil in af te laten voeren.

Zoals u waarschijnlijk al hebt kunnen zien wordt het inzamelpunt niet op de wijze gebruikt zoals wij voor ogen en verwacht hadden. Er wordt veel afval neergegooid (naast de containers)en, er is sprake van  oneigenlijk gebruik door “niet” bewoners en bedrijven (bouw-, sloop- en klusafval) waardoor de situatie  niet meer houdbaar is. Daarnaast is geconstateerd dat er zelfs afval in nog niet in gebruik zijnde afvalcontainers (met hekken afgezet) gedumpt wordt.

In samenspraak met de gemeente Utrecht gaan wij daarom wijzigingen doorvoeren om rondslingerende rommel en vervuiling terug te dringen. Wij doen tevens een beroep op u om op de juiste wijze afval aan te bieden.

Wat gaat er veranderen

  • De containers voor papier en pbp (plastic-blik-pak) worden verplaatst naar de Haarzichtlaan, nabij de fietsdoorsteek naar de Schoolstraat
  • Nabij de kruising Haarzichtlaan en Haarzichtsingel wordt tijdelijk een extra container voor papier en pbp geplaatst
  • De open container voor restafval en verhuisvuil wordt 1 dag in de week geplaatst, vrijdags om 8.00 uur wordt deze neergezet en om 16.00 uur weer opgehaald. Buiten deze tijden om kan geen restafval c.q. verhuisvuil meer aangeboden worden.

Nb. bij hele grote hoeveelheden afval alsook geldend voor klusbedrijven, hoveniers en anderendie voor u aan het werk zijn verzoeken wij u dit afval aanbieden bij het Afvalscheidingstation de Stits. Hier kunt u zelfs gratis een aanhanger of een bakfiets lenen.

Op deze wijze houden we met zijn allen de wijk qua afval schoon.

In de tweede helft oktober zal de gemeente overgaan tot het uitreiken van de kliko’s.  Naar verwachting zullen dan ook de ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen kunnen worden en zal voor u de reguliere afvalinzameling van kracht worden. De huidige containers zullen dan weer voor de  nieuwe bewoners ingezet worden (en mogelijk daarmee naar een nieuwe locatie verplaatst worden).

Wij hopen op ieders inzet om van Haarzicht een groene, duurzame en schone wijk te maken.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project