nieuws-bewoners

admin
16:49 | 07-10-2019

Verkeerssituatie en parkeren Haarzicht

Beste bewoners, 

Sinds de zomervakantie is de verkeersrouting op Haarzicht aangepast. De “rondweg” is éénrichtingsverkeer gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen en mogen twee richtingen rijden.

Deze aanpassing is gedaan voor de veiligheid van u als bewoner van de wijk.

Gezien de bouw op diverse plaatsen in de wijk is het niet mogelijk het bouw- en bewonersverkeer te scheiden van elkaar. Om een duidelijke en ons inziens rustiger verkeersbeeld te maken is éénrichtingsverkeer de juiste maatregel hiervoor. Ook de situatie met de kruising bij de Thematerweg wordt daardoor verbeterd.Dat dit soms iets omrijden betekent is daarbij inherent.

Voor deze situatie is ook een verkeersbesluit aangevraagd en heeft daarmee ook een formeel karakter.

Er is helaas door de Grondbank Haarzicht geconstateerd dat veel mensen zich niet aan de verkeersregels houden waardoor er een onwenselijke situatie ontstaat die ook nog eens gevaar kan opleveren. Ondanks dat er nog veel gebouwd wordt betekent dit niet dat verkeersregels ter zijde geschoven kunnen worden. Wij hebben ook de in het plan betrokken bouwers hierop aangesproken en doen dat bij deze ook aan u als bewoners. Er zal binnenkort handhaving plaatsvinden en het zou zonde zijn om een boete te ontvangen.

Parkeren

Ten behoeve van het parkeren zijn op een aantal plaatsen parkeerhoven aangelegd die alleen bestemd zijn voor de bewoners en ook eigendom zijn van de bewoners c.q. verhuurder. Ook op eigen terrein is bij diverse bewoners parkeermogelijkheid gemaakt. De Grondbank Haarzicht wil u erop wijzen dat deze parkeerplaatsen op eigen terrein conform de leveringsakte een instandhoudingsverplichting hebben met een boeteclausule indien dit niet wordt nagekomen. Het is dus niet toegestaan om deze parkeerplaatsen bij uw tuin te betrekken. De gemeente zal hierop handhaven. Deze parkeerplaatsen op eigen terrein maken deel uit van de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen volgens de gemeentelijke voorschriften (norm).  Het overige parkeren (bezoekers) is in de openbare ruimte gemaakt. Daarmee is conform de normen van de gemeente Utrecht voldoende parkeerruimte gecreëerd.

De bouwers dienen zoveel als mogelijk gebruik te maken van parkeergelegenheden op de bouwplaats. Ook onderaannemers of hoveniers die u zelf inschakelt dienen te parkeren op de parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Wij verzoeken iedereen om de voertuigen daar te parkeren waar het mag, niet op (rond)weg, voetpaden/trottoirs en fietspaden. Naast de blokkade die dat veroorzaakt wordt hiermee ook schade aangebracht aan het openbaar gebied. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaalt.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project