nieuws-bewoners

admin
08:53 | 07-11-2019

Een warm welkom

Beste nieuwe bewoners van Haarzicht,

Namens de Grondbank Haarzicht (AM en Bunnik Projekten), de Gemeente Utrecht, de Historische Vereniging Vleuten-De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn en Natuurmonumenten heten wij u van harte welkom als nieuwe bewoners van de wijk Haarzicht en hopen dat uw woning en Haarzicht uw nieuwe thuis wordt.

In de tas* treft u informatie aan over de Gemeente Utrecht, Leidsche Rijn en het wijkservicecentrum Vleuten. Daarnaast ontvangt u namens de Grondbank Haarzicht, de Historische Vereniging en Natuurmonumenten een warm welkom door middel van het gratis kwartaalblad (4x) van de Historische vereniging en een gratis lidmaatschap voor 1 jaar van Natuurmonumenten.

* De tas is/wordt aan de bewoners waarvan de huizen zijn opgeleverd aan de deur van hun woning afgegeven.

In de tas treft u aparte brieven aan van de Historische Vereniging en Natuurmonumenten en de informatie hoe u zich kunt aanmelden voor deze gratis kwartaalbladen en/of lidmaatschap.
Mede door de historische ligging van Haarzicht en het archeologische erfgoed, de situering direct naast het recreatie en natuurgebied van het Wielreveld/Haarzuilens, hopen wij dat u zich ‘thuis’ gaat voelen in Haarzicht ‘op goede gronden’.

Zoals gezegd doen wij er alles aan om van Haarzicht 'uw thuis' te maken.
Desondanks heeft u als nieuwe bewoners te maken met de overlast van de bouw van woningen op andere velden, het bouwverkeer en voorzieningen die nog niet gereed zijn.
Wij vragen voor uw begrip en geduld. Via de website www.Haarzichtvleuten.nl wordt u geïnformeerd over diverse zaken (o.a. betreffende openbare verlichting, kliko’s en ondergrondse containers, groenaanleg, speelterreinen, enz.) onder het kopje 'bewoners'.

Voor de zorgvuldigheid willen wij u bij deze nogmaals wijzen op de veiligheid in de openbare ruimte. Bouwverkeer en bewonersverkeer maken gezamenlijk gebruik van dezelfde wegen.
Wij verzoeken u hier dan ook rekening mee te houden.
Ook vragen wij u de verkeersborden te respecteren (deze staan er mede vanuit uw veiligheid) en alleen bij uitzondering hiervan af te wijken als de doorgang voor langere tijd door bijvoorbeeld bouwverkeer is geblokkeerd.
Daarnaast is het betreden van bouwterreinen (binnen de bouwhekken) voor bewoners niet toegestaan.

In januari 2020 zal de school en het kinderdagverblijf in gebruik worden genomen. Wij zullen hierbij passende (verkeers)maatregelen nemen en u hierover via de website informeren.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project