nieuws-bewoners

admin
08:54 | 07-11-2019

Haarzicht, gebouwd op historische gronden

Beste bewoners,

Hartelijk welkom in uw nieuwe woning in de wijk Haarzicht. Een nieuwe woning betekent voor u een nieuwe start, maar wel in een oude omgeving. De wijk Haarzicht is gebouwd op historische gronden die al in de IJzertijd bewoond werd.

historische vereniging Vleuten Al deze historie is ons werkgebied dat we graag met u willen delen.
Wij, de Historische Verenging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn, zijn een actieve vereniging die zich inzet om het Historisch Erfgoed van ons leefgebied te behouden en openbaar toegankelijk te maken.
Wij vinden het belangrijk om dit met de bewoners te delen omdat wij van mening zijn dat kennis van de gezamenlijke historie oude en nieuwe bewoners van dit gebied zal binden.

Wij doen dit middels tal van activiteiten voor alle bewoners, waarbij de leden voordeel genieten bij onze activiteiten.

Onze activiteiten omvatten o.a.

  • Diverse lezingen en publieksactiviteiten over verschillende historische onderwerpen,
  • Uitgeven van verschillend publicaties: Boeken, Video’s, Kwartaalmagazine,
  • Het openstellen van onze rijke archief. Dat omvat een bibliotheek met ca. 1.300 boeken, Microfiches en kopieën van transcripties en archieven, vele oude (archeologische) kaarten en honderden oude foto’s,
  • Educatieve activiteiten voor basis en middelbaar onderwijs.

Onze vereniging doet dit in nauwe samenwerking met vele vrijwilligers en partners.

Binnen de vereniging zijn vele vrijwilligers actief op tal van gebieden zoals onderzoek, redactie, activiteiten, organisatie en archivering. Voor deze vrijwilligers stellen wij ook op gewenste gebieden ondersteuning of training beschikbaar.

Gelukkig kunnen wij bij de realisatie van projecten regelmatig rekenen op de steun van partners zoals fondsen, lokale overheden en het bedrijfsleven. Deze enthousiaste ondersteuning onderstreept het belang dat door velen wordt gezien om historisch Erfgoed te bewaren.

In dit kader is de Historische Vereniging dan ook heel blij met de samenwerking die tot stand is gekomen met de Grondbank Haarzicht, de ontwikkelaar van uw wijk Haarzicht.
Een van de producten die we vanuit deze samenwerking hebben ontwikkeld is dat we u, vrijblijvend, 4 maal ons kwartaalblad mogen aanbieden.
Het eerste en of tweede exemplaar ontvangt u nu in het informatiepakket.
Wij verzoeken u om de antwoordkaart te downloaden door hier te klikken en  in te vullen en retour te sturen naar ons.
Op deze wijze kunnen wij uw gegevens in ons systeem opnemen en krijgt u de volgende twee of drie edities van ons tijdschrift ook in uw brievenbus. U kunt uw gegevens ook doorgeven via de pagina op onze website: https://www.histvervdmh.nl/haarzicht/

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan het lezen van ons tijdschrift. Wellicht tot binnenkort bij één van onze bijeenkomsten!

Bestuur Historische Vereniging Vleuten,
De Meern,
Haarzuilens & Leidsche Rijn

Informatie: https://histvervdmh.nl

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project