nieuws-bewoners

admin
11:24 | 26-11-2019

Bewonersavond 9 december over de Thematerweg

De gemeente heeft onderzocht of en hoe de inrichting van de Thematerweg voor wandelaars en fietsers verbeterd kan worden. Maandagavond 9 december kunt u het nieuwe voorstel bekijken. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in Hoeve Wielrevelt.

Aanleiding
Bewoners hebben aangegeven dat er verkeersonveilige situaties zijn tussen fietsers en voetgangers op de Thematerweg. Daarom heeft de gemeente onderzocht of en hoe we dit kunnen verbeteren.

Bewonersavond 9 december 2019
Wilt u meer weten over het onderzoek en de aanpassingen aan de Thematerweg? Op 9 december laten wij u de aanpassingen zien. U bent van harte welkom tijdens de inloopavond. Er wordt geen centrale presentatie gehouden; u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Wanneer: Dinsdag 9 december 2019
Waar: Hoeve Wielrevelt, Thematerweg 10
Hoe laat: Tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Onderzoek
In het kader van dit onderzoek hebben we meerdere verkeerstellingen uitgevoerd. We hebben samen met de Fietsersbond de Thematerweg geschouwd. Daarnaast hebben bewoners uit Haarzuilens en de wijkraad aangegeven welke punten op de Thematerweg zorgen over de verkeersveiligheid opleveren. De belangrijkste punten van de betrokkenen waren:

  • Er ontstaan gevaarlijke situaties op de fietsoversteek bij de ingang van de nieuwbouwwijk Haarzicht.
  • Oversteeklocaties voor voetgangers zijn niet altijd even duidelijk.
  • Op drukke momenten ontstaan conflicten tussen voetgangers en fietsers door de smalle ruimte op het fietspad.

Op basis van de schouw en verkeerstellingen is een analyse gemaakt van de problemen, omgeving en ruimtelijke mogelijkheden op de Thematerweg.

Terugblik bijeenkomst 17 juni 2019
Op 17 juni hebben we een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd. We presenteerden onze bevindingen en ons voorstevoor verbetering. We vertelden toen onder andere dat de aanleg van een voetpad niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. Tijdende bijeenkomst hebben we diverse reacties op ons voorstel gekregen. Daarop hebben we de plannen aangepast. Deze aanpassingen kunt u op 9 december bekijken.

Hoe nu verder?
Na de bewonersavond nemen we een definitief besluit over de maatregelen aan de Thematerweg. We informeren dan ook de gemeenteraad over de uitkomsten. Bewoners worden geïnformeerd via een wijkbericht.

Uitvoering
In januari 2020 start de nieuwe basisschool in Haarzicht (OBS Haarzicht). Om dan een zo veilig mogelijke situatie aan te kunnen bieden, streven we ernaar de aansluitingen van Haarzicht begin 2020 uit te voeren.

In het voorjaar van 2020 voeren we de andere voorgestelde maatregelen aan de Thematerweg uit. Dit combineren wij met de aanleg van de 30 km/uur-zone voor de nieuwbouwwijk Haarzicht.

Een verkeersveilige woonomgeving?
De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

Meer informatie
Op www.utrecht.nl/thematerweg vindt u meer informatie over dit project. Neem bij vragen contact op met projectleider Richard van der Westen via telefoonnummer 14 030 of e-mail thematerweg@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1 in Vleuten, of via telefoonnummer 14 030.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project