nieuws-bewoners

admin
15:49 | 20-12-2019

Verkeersroutes Haarzicht

Vanaf 6 januari 2020 is de school OBS Haarzicht en kinderdagverblijf Haarzicht geopend. De bijgevoegde kaart geeft de verkeersroutes aan. Voor het langzaamverkeer van buiten Haarzicht wordt geadviseerd de route via de Multatulistraat (blauwe lijn) te volgen.

In Haarzicht zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang en maken het bouwverkeer en bewoners/bezoekersverkeer van dezelfde wegen gebruik. Aan iedereen het dringende verzoek om voorzichtig te rijden en allert te zijn op de andere verkeersdeelnemers. In Haarzicht is op meerdere plekken sprake van eenrichtingsverkeer. Vanaf 20 december zal er (o.a. door de politie) op worden toegezien dat men zich hieraan houdt mede in verband met het langzaamverkeer. Vanaf 6 januari staan er op werkdagen verkeersregelaars op een drietal punten tussen 08.00 uur – 09.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur om met name het schoolverkeer een veilige route naar hun bestemming te geven. Wij rekenen op de medewerking van iedereen waarvoor dank.

KaartKrijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project