nieuws-bewoners

admin
13:47 | 12-03-2020

Stand van zaken Haarzicht maart 2020

Het is lange tijd stil geweest met berichtgeving via dit medium over de voortgang van de werkzaamheden op Haarzicht. Tijd voor een up-date via deze nieuwsbrief.

Fase 1

De afgelopen periode is er door diverse bouw aannemers hard gewerkt aan het bouwen van de woningen. Inmiddels zijn er circa 275 woningen opgeleverd en in gebruik genomen. De laatste circa 100 woningen in fase 1, worden stapsgewijs vanaf eind deze maand tot begin 2021 opgeleverd. Dit betekent dat er nog steeds sprake is van samenloop van wonen en bouwen. Wij proberen echter in samenspraak met de bouwers de overlast tot een minimum te beperken, wat echter op punten helaas niet altijd lukt.

Op 6 januari zijn de school en het kinderdagverblijf in gebruik genomen.

De Haarzichtsingel, die nu nog een asfaltbestrating heeft, zal nog voor de zomer van 2020 worden aangepakt. Dit houdt in dat er op de kruising van de weg en het water (de diverse sloten) duikerbruggen komen en dat de definitieve bestrating gefaseerd wordt aangebracht. Om een en ander mogelijk te kunnen maken worden delen van de Haarzichtsingel afgesloten en wordt het éénrichtingsverkeer definitief opgeheven. Te zijner tijd wordt daar nader over gecommuniceerd.

Plaatsen hekwerk Schoolstraat/Multatulistraat

Vanaf begin februari zijn de afgesproken Heras hekwerken in de tuinen aan de Schoolstraat en Multatulistraat geplaatst. Helaas heeft Heras productieproblemen waardoor niet al het hekwerk kon worden geleverd en geplaatst. Hierdoor zal pas vanaf week 17 de ontbrekende hekweken worden aangebracht en een aantal restpunten worden afgewerkt.

Aanleg duikerbruggen Thematerweg

Aan de Thematerweg is gestart met de aanleg van duikerbruggen voor de ontsluiting van de particuliere kavels. Onder ander door het weer gaat dit iets minder voorspoedig dan gedacht. Dit betekent dat er sprake is van af en toe overlast door het plaatsen van de betonnen brugdelen. De verwachting is dat het grove hijswerk week 14 gereed is. Begin week 12 wordt gestart met het afwerken (opmetselen en bestraten) van de eerste twee bruggen, aansluitend zullen de volgende twee duikerbruggen worden ingehesen. Dit betekent dat week 18 alle duikerbruggen en beschoeiing gereed zijn.

Fase 2

In fase 2 zijnde bouwbedrijven Grootheest en BAM inmiddels actief met bouwactiviteiten en zijn een aantal particuliere kavelkopers gestart met de bouw van hun woning. Dit houdt in dat vele partijen gebruik maken van dezelfde bouwwegen. Aangezien binnenkort een deel van de wegen gebruikt worden door (toekomstige) bewoners en bouwers, is het eerste gedeelte van de bouwweg tijdelijk in asfalt uitgevoerd.

De rest van de bouwwegen binnen dit gebied blijft zoals ze zijn. Het blijft een zorgpunt om de kwaliteit van deze wegen te waarborgen. De medewerking van alle (civiele en bouwkundige) aannemers is hierbij noodzakelijk. Wij gaan er vanuit dat bij het verbeteren van de weersomstandigheden de situatie aanzienlijk verbeterd. Voor zover wij nu weten zijn de eerste vrije kavels rond de zomer gereed en worden de eerste projectmatige woningen vanaf oktober opgeleverd (noordzijde).

Speelplekken

De speelplek aan de Multatulistraat is, na de informatieavond en afstemming met leveranciers, qua ontwerp gereed en zal na goedkeuring van de gemeente in opdracht gegeven worden om aangelegd te worden. De verwachting is dat de aanleg voor de zomer plaatsvindt. De fietsverbinding zal hier vooruitlopend op worden aangelegd.

Ten aanzien van de speelplekken in het plan worden de voorbereiding getroffen voor een informatiebijeenkomst om d.m.v. participatie tot een definitieve invulling te komen.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project