nieuws-bewoners

admin
11:49 | 16-04-2020

Geen grond of afval in de openbare ruimte storten

Afgelopen weekend is onder andere ter hoogte van de Haarzichtlaan-Rentmeesterlaan grond uit de tuinen van recent opgeleverde woningen door bewoners in de aangelegde openbare ruimte gestort. Dit is verboden. Wij hebben de gemeente hiervan in kennis gesteld en verzocht om handhaving en ook de verhuurder van de betreffende woningen hebben wij hiervan op de hoogte gesteld. Aan aannemer Scholman, die het bouw- en woonrijpmaken in Haarzicht verricht, is gevraagd de betreffende grond per ommegaande op te ruimen. De kosten zullen worden verhaald op de veroorzakers. In het vervolg zullen niet alleen de kosten worden verhaald maar riskeert men daarnaast ook hoge boetes. In de komende periode zal overdag, in de avond en in weekenden streng worden gecontroleerd op het storten van grond of afval in de openbare ruimte.

De Grondbank Haarzicht, de ontwikkelaars, de aannemers, de verhuurders Bouwinvest en GroenWest, huurders en eigenaren doen hun uiterste best om van Haarzicht een mooie en fijne wijk te maken. Dat kan alleen met uw hulp. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend geen grond of afval in de openbare ruimte te storten maar deze af te (laten) voeren door de betreffende aannemer/hovenier in het geval van uitkomende grond of in het geval van (grof)afval in de daartoe bestemde containers/kliko’s of deze aan te bieden bij het gemeentelijk afvalscheidingsstation De Stits aan de Mostperenlaan 2 in Utrecht. 

Wij reken op uw medewerking om samen van Haarzicht een fijne woonwijk te maken.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project