nieuws-bewoners

admin
13:29 | 30-09-2020

Groenonderhoud aan bermen, groenstroken en plantsoenen

Beste bewoners

Vanaf eind deze week gaat aannemer Scholman starten met het groenonderhoud aan bermen, groenstroken en plantsoenen.

Dit betekent het inzaaien van gras daar waar nog niet ingezaaid is, het doorzaaien van delen waar het ingezaaide gras niet voldoende aangeslagen is, aanbrengen beplanting en bomen (alsmede vervangen van beplanting en bomen die niet aangeslagen zijn).

Op diverse plaatsen is geconstateerd dat er materialen c.q. grond is neergelegd in deze bermen en stroken. Wij verzoeken eenieder die hier gebruik van hebben gemaakt dit op te ruimen zodat Scholman de werkzaamheden kan uitvoeren.

Om te voorkomen dat ingezaaide gebieden worden belopen of anderszins worden deze gebieden afgezet met paal en draad.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project