nieuws-bewoners

admin
20:58 | 17-11-2020

Nieuwsbericht Haarzicht “Thematerweg”

Beste bewoners en omwonenden

Zoals u wellicht in het wijkbericht van de gemeente Utrecht heeft kunnen lezen worden aan de Thematerweg diverse maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De Grondbank Haarzicht zal in het kader van deze verbetermaatregelen de aansluitingen van Haarzicht op de Thematerweg voor zijn rekening nemen.
Hiervoor zullen bij de aansluiting van de Poortwachterslaan en Haarzichtsingel op de Thematerweg plateau’s aangelegd worden.
Er is voor gekozen om de werkzaamheden op vrijdag en zaterdag uit te voeren om zodoende de overlast te beperken. Het plateau bij de Poortwachterslaan  zal op vrijdag 20 november en zaterdag 21 november aangelegd worden. Het plateau aan de Haarzichtsingel zal vervolgens op vrijdag 28 november en zaterdag 29 november aan de beurt zijn.

Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid en het gemotoriseerde verkeer wordt via Haarzicht geleid (met tijdelijke verkeerslichten).

Zowel het wijkbericht van de gemeente Utrecht als de bewonersbrief van Scholman zijn bij dit nieuwsbericht gevoegd.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: K. van der Meer
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project