nieuws-bewoners

admin
14:01 | 21-10-2021

Haarzicht bijna gereed

Beste Bewoners

Er is weer een mijlpaal bereikt, begin 2022 verwachten wij de dat gestart zal worden met het plaatsen van de brug over de sloot van Themaat. Deze watergang ligt tussen de noord en zuidzijde van het Oeverwalpark. Aan de zuidzijde zal een vlonder gebouwd worden die ook bereikbaar zal zijn voor minder validen.

Binnenkort zal er ook gestart worden met de speelplaats op de Rentmeesterlaan deze zal eind 2021 gereed zijn.

Fase 1 gereed.

De bestrating in fase 1 is volledig gereed. (Zie het gele gedeelte op de tekening.) Er wordt nu nog de laatste hand gelegd kleine werkzaamheden. Er zullen nog en aantal verkeersborden geplaats worden, de bomen en struiken die niet zijn aangeslagen worden vervangen, de honden uitlaatplaats ter hoogte van de Poortwachterslaan wordt gereed gemaakt. Ook zult u af en toe een stratenmaker in  de wijk zien om de laatste opleverpuntjes van de bestrating af te werken.

Per 14 oktober is fase 1 van Haarzicht overgedragen aan de Gemeente Utrecht, mocht u vanaf heden nog klachten of opmerkingen hebben over de buitenruimte dan kunt contact opnemen met de gemeente Utrecht via de link  Product - Meldingen - Online loket (utrecht.nl) ook kunt u dit doen via de slimmelden app.

Fase 2 bijna gereed.

Op dit moment is onze aannemer Scholman aan de slag in fase 2 (zie het groene gedeelte op de tekening). Binnenkort zal er gestart worden met het aanbrengen van de speelplaatsen op de Fabeldierenlaan en Baron Etiennelaan , deze zijn naar verwachting ook eind van dit jaar gereed. Dat geldt ook voor de twee toegangen tot het Wielreveld en de toegang tot het Bosje van Goes. Zoals het er nu uit ziet is onze aannemer eind van het jaar gereed.

Naar verwachting zullen er in 2022 nog enkele werkzaamheden door derden plaatsvinden met betrekking tot de inrichting van de parkzone met elementen die in het teken staan van de archeologische achtergrond van Haarzicht. Dit betreft o.a. een kunstwerk in de vorm van een amulet dat in Haarzicht is gevonden en een speelvoorziening. Daarnaast zal ook, zoals hierboven gemeld, de brug met vlonder worden geplaatst.

Uiteindelijk is het de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2022 ook fase 2 over te dragen aan de Gemeente Utrecht.
Naast het praktische aspect van de overdracht van de openbare ruimte (beheer/onderhoud) zal ook daarop volgend de juridische overdracht aan de Gemeente plaatsvinden en tevens de overdacht van reststukjes grond aan particulieren waarover de afspraken met de Grondbank of Gemeente reeds zijn gemaakt.

Tot slot

Gelukkig zien wij dat naarmate de wegen en overige openbare ruimte gereed zijn, de grootste bouwactiviteiten klaar zijn en ook de onderaannemers en hoveniers zijn vertrokken, Haarzicht zich meer en meer van zijn mooie kant laat zien en ook de veiligheid rondom het verkeer ook flink is verbeterd.

Wij vragen u nog even geduld maar het einde komt in zicht.

 

Grondbank Haarzicht
Bert Oskam
Omgevingsmanager

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: Bert Oskam
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project