nieuws-omwonenden

09:55 | 21-12-2018

Geen werkzaamheden rondom Kerstmis en Oudjaar 2018

De afgelopen periode is er zeer hard gewerkt door diverse partijen om te komen waar we nu staan. De eerste huizen zijn duidelijk zichtbaar en de voorbereidingen voor de volgende bouwvelden vorderen gestaag. Dit is gepaard gegaan met niet te vermijden overlast, maar wij hebben getracht die te beperken.

Nu...

14:25 | 14-11-2018

Stand van zaken Haarzicht november 2018

Asfaltwerkzaamheden binnen Haarzicht
Op vrijdag 16 november en zaterdag 17 november wordt door aannemer Scholman de hoofdbouwweg (de “omloop”) binnen het plangebied van asfalt voorzien. Het asfalt wordt aangebracht om in de bereikbaarheid tijdens de bouw en die van de op te leveren woningen te...

15:21 | 27-09-2018

Stand van zaken eind september 2018

De afgelopen periode is er veel werk verricht om de bouwkavels gereed te maken voor de start van de woningbouw. Helaas gaan daarbij zaken niet altijd helemaal zoals gepland en afgesproken met de omgeving.

Zo ook ten aanzie van de honden uitlaatplaats bij de Multatulistraat/Haarpad/Bosje van Goes. De...

13:36 | 24-09-2018

Nieuwsbrief 1 - Plangebied Haarzicht

De voorbereidingen voor het project Haarzicht zijn inmiddels in volle gang.  Samen met AM geven wij vorm aan dit deelproject van 49 woningen fase 1 en hebben wij nauw contact over de voorbereidingen. De voorgenomen start bouw staat gepland in eind oktober / begin november van dit jaar. De woningen...

10:20 | 28-06-2018

Lopende werkzaamheden (stand van zaken eind juni 2018)

De afgelopen periode is er veel werk verricht ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden door Van Wijk. In juni is ook de tweede civiele aannemer (Jos Scholman) gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Van Wijk heeft de werkzaamheden met betrekking tot het opruimen van de gedempte...

11:12 | 17-05-2018

Publieksweek Haarzicht van 19 tot en met 27 mei

Volgende week organiseren wij samen met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht een publieksweek. ‘Zo werd hier vroeger geleefd’. Een event voor jong en oud om de opgravingen van Haarzicht in de schijnwerpers te zetten. Zo kunnen we iedereen laten zien wat een fantastisch rijke historie dit...

08:50 | 19-04-2018

‘Haarzicht op goede gronden’ van start met officiële handeling op 26 mei 2018

Op 26 mei 2018 wordt met alle betrokkenen en belanghebbenden de start van Haarzicht gevierd. Als omwonende, belanghebbende of betrokkene nodigen wij u van harte uit om dit bijzondere moment bij te wonen. Onder andere wethouder K. Geldof en de directeuren G. Bolk van AM en W. Bunnik van Bunnik Projekten...

16:07 | 11-04-2018

Update Ecologie

Vanaf vandaag zal het slepen van het terrein (ter voorkoming van het nestelen van broedvogels) volgens nieuwe tijden uitgevoerd worden. Tot op heden werden deze werkzaamheden van zonsopgang tot zonsondergang uitgevoerd zowel doordeweeks als in het weekend.  De tijden zijn aangepast naar 7.00 uur...

14:39 | 03-04-2018

Werkzaamheden Ecologie

Ten behoeve van de ecologie in het te ontwikkelen gebied zijn en worden een aantal maatregelen getroffen. Zo is bijvoorbeeld de aanwezige fauna in de te dempen sloten door deskundigen verplaatst naar sloten buiten het plangebied.
Daarnaast moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat onder andere...

10:46 | 19-03-2018

Update werkzaamheden 19-3-2018

Op enkele plaatsten in het terrein zijn bodemvreemde zaken aangetroffen die in de uitgevoerde bodemonderzoeken niet zijn aangetoond. Hierover heeft met de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) afstemming plaatsgevonden en er is, mede op basis van efficiëntie, besloten om pas op te plaats te maken. 

...

16:07 | 09-03-2018

Definitieve aanbieding erfafscheiding voor Schoolstraat en Multatulistraat

Eind maart ontvangen alle betreffende omwonende van de Schoolstraat en Multatulistraat een definitieve aanbieding ten aanzien van de erfafscheiding. Ook is hier het plangebied in opgenomen.

16:07 | 09-03-2018

Bestemmingsplan en exploitatie

Op 8 maart is door de gemeente zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan vastgesteld. 

Dit houdt in dat we verder kunnen met de plannen die we hebben voor het gebied. Voor werkzaamheden wat betreft de bouw houden we u via deze site op de hoogte.

14:32 | 01-03-2018

Update werkzaamheden 27-2-2018

Op dit moment is aannemer Van Wijk bezig met het aanbrengen van zandbanen. Deze zandbanen worden aangelegd om de overige werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hoogte van de zandbanen heeft geen relatie met de toekomstige maaiveldhoogte. 

Donderdag 1 maart zal een bodemsanering aan de Thematerweg worden...

14:31 | 01-03-2018

Kort verslag omwonendenbijeenkomst 13 februari

Locatie:            Geertjes Hoeve, Haarzuilen
Aanwezig:        19 bewoners/omwonenden

Grondbank Haarzicht

Opening.

Hugo Nijhoff heet alle aanwezigen welkom. Bedoeling van de bijeenkomst is bewoners te informeren over de...

15:54 | 16-02-2018

Presentatie omwonendenbijeenkomst 13 februari

Op dinsdag 13 februari 2018 is een extra informatie-avond voor omwonenden van de Schoolstraat en Multatulistraat gehouden met name in verband met wijzigingen in de aanpak van het verwijderen van het dempingsmateriaal in de voormalige sloot langs de achtertuinen in de Schoolstraat en een gewijzigd...

09:29 | 08-02-2018

Informatieavond omwonenden 13 februari 2018

In verband met de laatste ontwikkelingen in de voorbereidingswerkzaamheden die momenteel plaatsvinden in Haarzicht nodigen wij alle omwonenden van de Schoolstraat en Multatulistraat uit voor een ingelaste informatieavond op dinsdag 13 februari 2018 om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de Geertjeshoeve aan de...

16:27 | 02-02-2018

Update werkzaamheden Haarzicht

Zoals aangekondigd zijn de voorbereidende werkzaamheden deze week door Van Wijk gestart.

Om bij de locatie te komen waar de gedempte watergang opgeschoond moet gaan worden en het hemelwaterriool gepland is, is door de aannemer een zandbaan aangelegd.

Begin deze week heeft de aannemer de locatie opgeruimd...

15:41 | 25-01-2018

Ruimen terreinen achter Schoolstraat en Multatulistraat

Vanaf maandag 29 januari 2018 start aannemer Van Wijk met het ruimen van de terreinen achter de Schoolstraat en Multatulistraat. Wij hebben in de afgelopen periode aan alle omwonenden gevraagd om materialen, groenvoorzieningen, speeltoestellen, bestratingsmateriaal te verwijderen voorzover dat van...

17:13 | 19-01-2018

Nieuwsbrief Grondbank Haarzicht

Dit is de eerste nieuwsbrief die u ontvangt vanuit de Grondbank Haarzicht.De Grondbank Haarzicht is een samenwerkingsverband tussen AM en Bunnik Projekten.

De Grondbank Haarzicht beheert alle gronden op de planlocatie en verzorgt daarnaast al de bouw- en woonrijpwerkzaamheden.

De ontwikkeling van de...

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project