nieuws-omwonenden

Admin
10:20 | 28-06-2018

Lopende werkzaamheden (stand van zaken eind juni 2018)

De afgelopen periode is er veel werk verricht ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden door Van Wijk. In juni is ook de tweede civiele aannemer (Jos Scholman) gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Van Wijk heeft de werkzaamheden met betrekking tot het opruimen van de gedempte sloten/aangrenzende percelen inmiddels afgehandeld en is recent gestart met de feitelijke aanleg van het bergingsriool.
Door diverse oorzaken (onder andere de aangetroffen afwijkende bodem- en grondwater situatie), lopen deze werkzaamheden qua uitvoering en tempo anders dan bedacht. Dit houdt in dat we aanpassingen in de uitvoering hebben moeten doorvoeren en overleg hebben gevoerd met de gemeente en het Waterschap (HDSR).
Dit zorgt ervoor dat de planning erg onder druk is komen te staan en we alle zeilen bij moeten zetten om ervoor zorg te dragen dat de bouw van de eerste woningen in oktober 2018 kan starten.
Zowel aannemer Van Wijk alsook aannemer Jos Scholman zijn ook gestart met het graven van nieuwe watergangen en het dempen van oude watergangen.

Na de bouwvak start een derde aannemer (Van den Heuvel) met de aanleg van de diverse nutsvoorzieningen (water, elektra, glasvezelkabel). Wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden van deze drie aannemers op elkaar worden afgestemd om overlast te beperken.

De rioleringswerkzaamheden in de Schoolstraat zullen eveneens na de bouwvak worden uitgevoerd. Gezien de eerder genoemde afwijkingen zijn wij op dat moment ook nog bezig met de aanleg van het riool aan de achterzijde van de Schoolstraat. Ook hier stemmen wij de werkzaamheden onderling zo veel als mogelijk af.

Het slepen van de weilanden in het kader van faunabeheer is afgelopen dinsdag 19 juni beëindigd. Er is geen noodzaak meer hiervoor gezien de toegenomen activiteiten op de locatie.

In oktober start de BAM en Plegt-Vos met de eerste woningbouw. Dit betreft de 126 vrije sector huurwoningen in opdracht van Bouwinvest en 49 vrije sector koopwoningen van  AM. Later dit jaar staat de start van de vrije sector koopwoningen van Bunnik Projekten en 49 sociale huurwoningen in opdracht van Groenwest. Naar verwachting zullen eind 2018 ruim 200 woningen in aanbouw zijn.
Vanaf oktober 2018 zullen de activiteiten binnen het plangebied van Haarzicht verder toenemen. Ook daarbuiten zal het bouwverkeer komende vanaf de Maarssenseweg richting Thematerweg toenemen.

De Grondbank Haarzicht draagt zorg voor de coördinatie tussen zowel de civiele aannemers en de woningbouwaannemers.

De piek van alle startende woningbouw brengt met een gemiddelde bouwtijd van 6 tot 10 maanden wel het voordeel dat in de loop van 2019 al de eerste woningbouwplannen grenzend aan de achterzijde van de Schoolstraat en Multatulistraat worden opgeleverd en de definitieve inrichting vorm krijgt.
Naar verwachting start de bouw van de school en het kinderdagverblijf ook in oktober 2018.
Voor de twee-onder-één-kap-woningen van fase 2 wordt in december gestart met grondwerkzaamheden en in februari start naar verwachting de bouw.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project