nieuws-omwonenden

Admin
14:25 | 14-11-2018

Stand van zaken Haarzicht november 2018

Asfaltwerkzaamheden binnen Haarzicht
Op vrijdag 16 november en zaterdag 17 november wordt door aannemer Scholman de hoofdbouwweg (de “omloop”) binnen het plangebied van asfalt voorzien. Het asfalt wordt aangebracht om in de bereikbaarheid tijdens de bouw en die van de op te leveren woningen te kunnen voorzien.
De uitvoering van de werkzaamheden op zaterdag hebben te maken met het voorkomen van conflicten betreffende de gelijktijdige uitvoering van de aanleg van de riolering en de kabels en leidingen en de inmiddels gestarte uitvoering van de woningbouw op diverse bouwvelden langs de ”omloop”.

Voortgang bouwrijpmaken en start woonrijpmaken
Inmiddels zijn een groot aantal bouwvelden bouwrijp en zijn op diverse plekken de riolering en de nutsvoorzieningen aangebracht. Naar verwachting zijn al deze werkzaamheden einde van het jaar gereed. Vanaf januari wordt gestart met het bouwrijpmaken van het westelijk deel van Haarzicht tot aan het Wielreveld.
In het 1e kwartaal van 2019 zal worden gestart met het woonrijpmaken van de eerste bouwvelden waar in het 2e kwartaal van 2019 de eerste woningen naar verwachting worden opgeleverd.

Bouw woningen
In oktober jl. is gestart met de bouw van de eerste woningen en naar verwachting zullen tegen het einde van dit jaar een kleine 300 woningen in aanbouw zijn genomen.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project