nieuws-omwonenden

Admin
15:41 | 25-01-2018

Ruimen terreinen achter Schoolstraat en Multatulistraat

Vanaf maandag 29 januari 2018 start aannemer Van Wijk met het ruimen van de terreinen achter de Schoolstraat en Multatulistraat. Wij hebben in de afgelopen periode aan alle omwonenden gevraagd om materialen, groenvoorzieningen, speeltoestellen, bestratingsmateriaal te verwijderen voorzover dat van toepassing is. Als u dit nog niet heeft gedaan heeft u tot 29 januari 2018 hiervoor de gelegenheid. Vanaf maandag 29 januari 2018 worden voornoemde zaken en overhangend groen door Van Wijk verwijderd en afgevoerd.

De zandbanen die vervolgens worden aangelegd zijn nodig voor het transport van het materieel en materiaal voor de aanleg van de riolering aan de achterzijde van de erven aan de Schoolstraat en Multatulistraat.

 In februari 2018 starten we met de sanering van enkele locaties en het verwijderen van puin, huisvuil en hoogovenslakken waarmee sloten zijn gedempt. Op dat moment zal ook invulling worden gegeven betreffende het maatwerk naar de percelen van omwonenden ten aanzien van eventuele ophogingen en het eventueel verwijderen van hoogovenslakken op de percelen grenzend aan de voormalige gronden Gresnigt/Gemeente.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project