nieuws-omwonenden

Admin
16:27 | 02-02-2018

Update werkzaamheden Haarzicht

Zoals aangekondigd zijn de voorbereidende werkzaamheden deze week door Van Wijk gestart.

Om bij de locatie te komen waar de gedempte watergang opgeschoond moet gaan worden en het hemelwaterriool gepland is, is door de aannemer een zandbaan aangelegd.

Begin deze week heeft de aannemer de locatie opgeruimd en opgeschoond. Vervolgens zijn er een aantal proefsleuven gegraven om de exacte omvang en samenstelling van het dempingsmateriaal vast te stellen.

Op basis van deze informatie zal nader bepaald gaan worden hoe de beoogde werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Zodra daar meer duidelijkheid over is zal dat met de omwonenden gecommuniceerd c.q. besproken worden.

Wij willen nadrukkelijk melden dat er voor die tijd geen saneringswerkzaamheden ter plaatse van de gedempte watergang en/of werkzaamheden aan het hemelwaterriool plaats vinden.

Krijg het laatste nieuws in je mailbox

Een newsalert zal via de e-mail verstuurd worden als er een nieuw nieuwsbericht wordt geplaatst.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project