Planning werkzaamheden omwonenden

Januari –februari
afronding inventarisatie en afspraken direct omwonenden Schoolstraat-Multatulistraat door Louis Koppies (indien van toepassing).

Medio januari – februari
uitvoeren van bouwkundige vooropnames door Hanselman

Half januari – eind mei
voorbereidende werkzaamheden (sanering, riolering, zandbanen) door aannemer Van Wijk Nieuwegein in het kader van het bouwrijpmaken

Begin maart
vaststelling bestemmingsplan (afhankelijk van zienswijzen en bezwaren)

Begin mei – december
bouwrijpwerkzaamheden (aannemer nog te selecteren)


De realisatie van het nieuwbouwplan Haarzicht komt steeds dichterbij. Als omwonende van dit nieuwbouwplan heeft u hier straks natuurlijk mee te maken. Graag informeren we u op deze pagina over de planning van de werkzaamheden, voor zover ze al duidelijk zijn. Bovenstaande planning is een indicatie, van tijd tot tijd zal deze geupdate worden met de meest recente informatie. Wij zijn uiteraard bereikbaar voor vragen of klachten, we hebben alle contactpersonen voor u op een rij gezet op de contactpagina.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project