Planning

Stap 1 - Vaststelling plannen

- Vaststelling stedenbouwkundig plan
- Vaststelling bestemmingsplan
- Vaststelling afspraken gemeente en onderlinge partijen

Indicatie:
1e kwartaal 2018

Stap 2 - Start verkoop

Start verkoop eerste deelproject

Indicatie:
1e kwartaal 2018

Stap 3 - Start bouw

Start bouw eerste deelproject

Indicatie:
4e kwartaal 2018

Stap 4 - Oplevering

Oplevering eerste deelproject

Indicatie:
2e kwartaal 2019


Inmiddels is het bestemmingsplan en stedenbouwkundigplan onherroepelijk en zijn de werkzaamheden voor de bouw in volle gang. Een groot deel van de woningen en vrije kavels is inmiddels verkocht . We verwachten in het tweede kwartaal van 2019 de eerste woningen op te kunnen leveren. In eerste instantie zal worden gestart aan de oostkant tegen de bestaande woningen aan de Schoolstraat en Multatulistraat. De bouw van de school is inmiddels gestart en zal naar verwachting het vierde kwartaal van 2019 opgeleverd worden.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Grondbank Haarzicht
Omgevingsmanager: E. Zeeman
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
030-609 72 96
info@haarzichtvleuten.nl

Grondbank Haarzicht
Ligging van het project