Update project Haarzicht Vleuten | Klik hier voor de webversie.
Header
 
 
Geachte heer/mevrouw,

De vakantie en het mooie weer staat voor de deur en dat geldt ook voor Haarzicht. Op 31 mei jl. heeft namelijk de Gemeente Utrecht de ontwikkelingsovereenkomst met Grondbank Haarzicht CV getekend. Dit is een grote mijlpaal voor de ontwikkeling van Haarzicht waarmee de start verkoop steeds meer in zicht komt. In deze nieuwsbrief geven wij u een update van het project Haarzicht en de huidige stand van zaken met betrekking tot de planning.

Wie doet wat?
De Grondbank Haarzicht CV is een samenwerking tussen AM en Bunnik Projekten. De Grondbank Haarzicht CV draagt zorg voor de afspraken met de Gemeente, de onderliggende plannen waaronder het stedenbouwkundigplan, het bestemmingsplan en het inrichtingsplan en het bouw- en woonrijpmaken. Nadat de bouwkavels voor de woningen gereed zijn gemaakt (bouwrijpmaken) door de Grondbank Haarzicht CV nemen AM en Bunnik Projekten deze kavels af. De woningbouwplannen op deze kavels worden ontwikkeld en gerealiseerd door AM en Bunnik Projekten afzonderlijk. Zodra de woningen zijn gerealiseerd zorgt de Grondbank Haarzicht CV voor onder andere de aanleg van de straten en de groenvoorzieningen (woonrijpmaken) en wordt de openbare ruimte overgedragen aan de Gemeente die het vervolgens gaat beheren.

Wat is de stand van Haarzicht nu?
Het stedenbouwkundigplan is 30 mei jl. vastgesteld. De gemeente Utrecht verwacht na de zomer het concept bestemmingsplan en exploitatieplan ter visie te leggen voor inspraak. Naar verwachting kan het definitieve bestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2018 door de Gemeenteraad worden vastgesteld. Afhankelijk van een eventuele bezwaarprocedure is het bestemmingsplan na 6 weken rechtsgeldig mits er geen bezwaren worden ingediend. Indien er bezwaren zijn dan wordt de procedure verlengt met ca. 6 maanden.

Op dit moment wordt er samen met de architecten van AM en Bunnik Projekten hard gewerkt aan de woningbouwplannen.

AM zal binnenkort iedereen die ingeschreven staat een enquête versturen waarin woonwensen worden geïnventariseerd. Hierbij zullen beelden van een deel van de eerste woningontwerpen in fase 1 van het plan met bijbehorende plattegronden worden getoond en wordt een indicatie van de prijzen gegeven. AM is benieuwd naar uw mening. De enquête voor de woningen in fase 2, en dan met name voor de twee-onder-één-kapwoningen, zal na de zomervakantie plaatsvinden. De rijwoningen in fase 1 zullen dezelfde type woningen zijn als in fase 2. Indien u geen enquête wilt ontvangen of niet meer geïnteresseerd bent in Haarzicht kunt u dit hier aangeven.

Bunnik Projekten zal op korte termijn informatie verstrekken over haar eerste woningontwerpen.

Duurzaam Haarzicht
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen wordt Haarzicht de eerste gasloze wijk in Utrecht. De ambitie voor Haarzicht is om nul-op-de-meter (NOM)woningen te realiseren. Een nul-op-de-meter (NOM) woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd. De komende tijd zullen wij u meer informeren over de werking en voordelen van een NOM-woning.

Maar duurzaamheid zit hem niet alleen in de woning, maar ook in het openbaar gebied zoals duurzame materialen en led-openbare verlichting. Daarnaast krijgt Haarzicht veel groen en ruimte en wordt de archeologie zorgvuldig ingepast.

Planning
De prognose voor de start verkoop is nu 4e kwartaal van dit jaar. Wij verwachten dan ook te kunnen starten met het archeologisch onderzoek en saneringswerkzaamheden. Inmiddels zijn er al schermen geplaatst voor amfibieën (o.a. rugstreeppad) in het kader van de Flora en Faunawet. Uiteindelijk verwachten wij medio 2018 met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten.

Via nieuwsberichten op onze website en facebook zullen wij u de komende weken kennis laten maken met de verschillende fases en buurtjes van het plan Haarzicht. Houdt deze dus goed in de gaten! Wij wensen u alvast een hele fijne zomer toe en wij zijn erg benieuwd naar uw reactie op de eerste woningontwerpen in de enquête die u van AM binnenkort zult ontvangen.

 
Facebook Bekijk de facebookpagina van Haarzicht
 
Met vriendelijke groet,

Verkoopteam Haarzicht
 
Angelique Hensen  

Angelique Hensen
Verkoopmanager

Telefoonnummer030 6097272
E-mailadresmail mij
Bezoek website

 
  AM BV en Bunnik Projecten
 
 
 

Privacy

Heeft u geen interesse meer in deze nieuwsbrief?
Klik hier om u af te melden